Automatyczne układanie grafików na podstawie zdefiniowanych preferencji funkcjonariuszy.