Możliwość prowadzenia listy obecności przy użyciu kart zbliżeniowych RF.