• roczny plan urlopów
  • harmonogramy półroczne 
  • harmonogramy miesięczne
  • urlopy, wolne służby
  • wymiar czasu służby
  • odbiór nadgodzin
  • pełna integracja danych