• braki / przekroczenia w obsadach
  • brak obsadzonych funkcji np. kierowca
  • wypracowane godziny, brak godzin
  • nadgodziny i ich odbiór
  • wymiary urlopów
  • konieczność zmiany harmonogramu